Telefon: 0264 – 590801 mail : iulia.enuta@ubbcluj.ro

 
EXAMENE RESTANTE SEMESTRUL II AN UNIVERSITAR 2019/2020 – plata ONLINE

Vă reamintim că participarea la sesiunea de examene este condiționată de achitarea la zi, online a taxei de școlarizare, ratele 1,2,3,4.
Achitarea online a taxelor pt examenele restante se va face până la:
05.06.2020 – Anul II licentă
22.05.2020 – Anul III licentă –inclusiv studentii aflati in prelungirea studiilor
22.05.2020 – Anul II master –inclusiv studentii aflati in prelungirea studiilor
Achitarea online a taxelor pt examenele din sesiunea de lichidare (anul III licentă,anul II master) se va face in perioada 15 – 17.06.2020. Participarea in sesiunea de lichidare presupune sa aveti cel mult 20 credite nepromovate aferente anilor de studiu.
 

Taxele se pot achita și prin mandat poștal,online.

CF 4305849,

CONT IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX TREZORERIA FILIALA CLUJ

Pe mandate sau O.P.la destinatar se trece “UBB CLUJ FACULTATEA DE GEOGRAFIE”,numele și prenumele studentului,specializarea.

Etichete: