Subvenţii de cazare pentru anul universitar 2021-2022

Valoarea subvenției individuale de sprijin pentru cazare este de aproximativ 1.400 lei/anul universitar 2021-2022.
Studenții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
1.    să fie studenți bugetați;
2.    să fi promovat anul de studiu precedent depunerii cererii;
3.    să aibă vârsta de până la 29 de ani;
4.    să fi depus cerere de cazare și să nu fi primit cazare în căminul studențesc;
5.    să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depășesc salariul minim brut pe economie;
6.    să depună copie după contractul de închiriere a unui spațiu de locuit altul decât cel din căminele studențești.
Componența dosarului:
1.
Cerere tip
2.    Adeverință eliberată de facultate din care să rezulte că studentul este bugetat, dacă a promovat anul universitar anterior (media de promovare/media de admitere, unde este cazul) și că a depus cerere de cazare în căminele UBB, dar nu beneficiază de cazare;
3.    Copie după contractul de închiriere a unui spațiu de locuit altul decât cel din căminele studențești ale UBB, înregistrat la organul fiscal (Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj);
4.    Copii ale CI sau certificate de naștere, în cazul minorilor, ale tuturor membrilor familiei;
5.    Documente justificative care să ateste veniturile brute lunare pe membru de familie pe luna în curs (asemănător dosarului de burse sociale);
             Dosarele vor fi trimise la adresa iulia.enuta@ubbcluj.ro.pana la data de 16.02.2022.
OUG. 73/2004 aprobată prin Legea nr. 527/2004 și Ordinului Ministrului Educației și Cercetării 3845/2005

Powered by Froala Editor

Etichete: