Facultatea de Geografie organizează, în perioada 15 - 19 mai, 2022, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu și practică ERASMUS+ care vor fi efectuate în anul universitar 2022-2023 și vara anului 2021-2022.

Criterii de eligibilitate:

  • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universtiatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
  • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)
  • să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție

Selecția pentru mobilitățile de studiu – nivel licență şi doctorat se va desfășura în data de 19 mai 2022, ora 12:00, pe Microsoft Teams. Link-ul de acces este urmatorul:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azGeZWv_CTo84Hn_wwPn2-FGyPUh-xhJNtX_7GcCXhq81%40thread.tacv2/conversations?groupId=743dc463-484e-4a77-9b92-39bd44e944f2&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Selecția va consta într-un interviu în limba engleză sau în limba de desfășurare a programului și va viza cunoașterea programului și motivația mobilității. Comisia va fi formată din responsabili Erasmus de la Facultatea de Geografie și de la Centrul de Cooperări Internaționale. 

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresele voicu.bodocan@ubbcluj.ro și andras.mathe@ubbcluj.ro, se va trimite până în data de 18 mai şi  va cuprinde următoarele documente:

  • Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/FISA%20CANDIDATULUI%202022-2023.pdf

  • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie;

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/Declaratie%20selectie%202022-2023.pdf

  • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
  • Scrisoarea de motivaţie a candidatului redactată în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
  • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, și media ultimului an de studiu, scanată, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
  • Certificat/atestat de competenţă lingvistică/declarație pentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel minim B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat.Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

Criteriile de selecție:
 · rezultate academice bune, demonstrate printr-o medie minimă de 6,50 pe anul anterior (semestrul anterior pentru aplicanții din anul I) sau prin performanțe deosebite pe o anumită direcție de studiu sau cercetare științifică
 · motivația mobilității și cunoașterea universității și a programului pentru care optează
 · competența lingvistică în limba țării de destinație sau a programului ce va fi urmat

Lista instituțiilor partenere este publicată pe pagina Erasmus, la ”Instituții partenere”. Aceasta este provizorie, având în vedere perioada curentă în care se resemnează acordurile de cooperare pentru noul program Erasmus+ 2022-2027.

Rezultatele vor fi afișate în 48 de ore de la interviu. Contestații ale procesului de selecție se pot depune în 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Rezultatele finale vor fi afișate pe aceasta pagină, în 24 de ore după depunerea eventualelor contestații.

Responsabili selecție:

Voicu Bodocan

Mathe Andras

Powered by Froala Editor

Etichete: