HOTARARILE CONSILIULUI FACULTATII DE GEOGRAFIE

MAI 2022

Hotărâre privind aprobarea sesiunii speciale de examene (30.05.2022-5.06.2022) pentru studenții care participă în programul Work&Travel

Hotărâre privind aprobarea susținerii examenelor de finalizare a studiilor în format online pentru candidații care nu sunt în țară la data și ora desf. Exam

Hotărâre privind aprobarea susținerii examenului de admitere la masterat în format online pentru candidații care nu sunt în țară la data și ora desfășurării exam.

Hotărâre privind avizarea propunerii componenței comisiei de concurs a postului didactic de șef lucrari, poz.14, DGLM

Hotărâre privind validarea studenților reprezentanți în Consiliul Facultății de Geografie, Marian Alexandra Tatiana-Extensii univ. și Hodor Barna-Atttila-l. magh.


MARTIE 2022

Hotărâre privind avizarea Planului de învățământ al Școlii Doctorale de Geografie pentru anul univ. 2022-2023

Hotărâre privind avizarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor didactice  în sem. al II-lea al anului univ. 2021-2022

Hotărâre privind avizarea Regulamentului de org. și desf. a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master, cf. Ord. 3106 din 9.02.2022

Hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de admitere nivel licență și master, cf. Ord. 3102 din 8.02.2022

Hotărâre privind avizarea solicitării conf. dr. Vescan Iuliu de acordare a unui împrumut de 150.000 lei din veniturile extrabugetare ale facultății

Hotărâre privind avizarea solicitării prof. univ. dr. Adina-Eliza Croitoru de acordare a unui împrumut din veniturile extrabugetare ale facultății

FEBRUARIE 2022

Hotărâre privind avizarea componenței comisiei de analiză științifică a tezelor de doctorat susținute la UBB în perioada ianuarie 1990 - iunie 2016

 IANUARIE 2022

Hotărâre privind avizarea comisiei  de evaluare a cadrelor didactice cu funcții de conducere în cadrul procedurii de evaluare a activit. Profesionale

Hotărâre privind avizarea desemnării dlui conf. univ. dr. Imecs Zoltan în funcția de prodecan

Hotărâre privind avizarea PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ale specializărilor de la nivel licență și master din cadrul Facultății de Geografie

Hotărâre privind avizarea propunerii DGE – Extensia Zalău pentru programul de masterat  Resurse turistice și dezvoltare durabilă

Hotărâre privind avizarea propunerii DGFT pt.programul de licență Geoinformatică (lb.engleză)

Hotărâre privind avizarea Regulamentului de funcționare al Extensiei Sighetu Marmației

Hotărâre privind avizarea solicitării doamnei prof. univ. dr. Croitoru Adina-Eliza de a susține activități didactice la Academia Forțelor Aeriene

Hotărâre privind avizarea solicitării studentei Soare (Anghelina) Emanuela, anul 3 GT_ID de întrerupere a studiilor pe criterii medicale

Hotărâre privind avizarea susținerii cursului și lucr. pract. la disciplina Metode statistico-matematice de la SD în persoana dlui. conf. dr. Man Titus

Hotărâre privind desfășurarea activităților didactice în sem. al II-lea al anului univ. 2021-2022

Hotărâre privind privind avizarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de admitere nivel licență și master

Hotărâre privind privind avizarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master

Hotărâre privind validarea propunerii de derogare pentru a susține cursuri la nivel master a dlui arhitect Salanță Claudiu

DECEMBRIE 2021

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Extensiilor

Hotărâre privind avizarea propunerii DGFT pentru programul de masterat Schimbări climatice și dezvoltare durabilă

Hotărâre privind avizarea propunerii DGFT pentru înființarea programului de masterat Evaluarea și Gestiunea Hazardelor și Riscurilor Geografice

NOIEMBRIE 2021

Hotărâre privind aprobarea solicitării de derogare de la Regulamentul de finalizare a studiilor pentru studentul Muntean Adrian-Daniel

Hotărâre privind avizarea componenței comisiilor Consiliului Facultății de Geografie

Hotărâre privind avizarea datelor pentru Admiterea 2022 la Facultatea de Geografie, nivel licență și master

Hotărâre privind reavizarea condițiilor specifice de acordare a bursei de performanță la Facultatea de Geografie

Hotărâre privind validarea rezultatelor alegerilor pentru functia de cancelar al studentilor


OCTOMBRIE 2021


Hotărâre privind acordarea avizului de principiu propunerii de înființare a unui nou program de licență

Hotărâre privind avizarea cadrelor didactice asociate la Școala Doctorală de Geografie

Hotărâre privind avizarea propunerii de acordare a ajutorului social pentru maternitate și îmbrăcăminte (1160 lei)

Hotărâre privind avizarea propunerii DGFT de înființare a unui nou masterat professional

Hotărâre privind avizarea propunerilor de acordare a reducerii de taxe de școlarizare (cu 25% - ultima rată)

Hotărâre privind validarea rezultatelor alegerilor pentru reprezentarea studenților în Consiliul Facultății de Geografie

 

SEPTEMBRIE 2021


Hotărâre privind aprobarea derogării pentru asistenți dr. de a susține cursuri în regim plata cu ora, nivel licență

Hotărâre privind aprobarea derogării pentru cerc. III dr. de a susține seminarii în regim plata cu ora, nivel master

Hotărâre privind validarea comisiilor de concurs pentru obținerea gradațiilor de merit destinate personalului didactic

Hotărâre privind avizarea propunerii de utilizarea a tarifului de 48 lei pe ora pt. remunerea activ.did. in regim de plata cu ora in 2021-2022

Hotărâre privind avizarea solicitării Centr. de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă de a deveni membru a Coaliției România Sustenabilă (CRS)

Hotărâre privind desf.activitatilor did. la inv. cu frecventa pe parcursul sem. I 2021-2022

Hotărâre privind validarea comisiilor de concurs pentru obținerea gradațiilor de merit destinate personalului didactic auxiliar

Hotărâre privind validarea propunerilor pentru desfășurarea activităților didactice, ca specialiști în domeniu

Hotărâre privind avizarea profesorilor asociați în anul univ. 2021-2022

Hotărâre privind radierea debitelor studenților exmatriculați


IULIE 2021

Hotărâre privind avizarea cererii de acreditare a Centrului de Cercetare pentru Identităţi Teritoriale şi Dezvoltare (ITD)

 

IUNIE 2021

Hotărâre privind avizarea statelor de functii pentru anul universitar 2021 2022

Hotărâre privind avizarea componenței comisiilor pt. examenele de finalizare a studiilor (licenţă şi disertaţie) sesiunile iulie 2021 și februarie 2022

Hotărâre privind avizarea comisiilor de admitere pentru nivel licență 2021 și  nivel master 2021

Hotărâre privind avizarea nivelului A1-C2 pentru certificatele și atestatele lingvistice necesare înscrierii la licență și admiterii la master

 

MAI 2021

Hotărâre privind avizarea propunerii de înființare a Institutului de Geografie

Hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Facultății de Geografie 2021-2024

Hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Geografie.

Hotărâre privind avizarea Regulamentului pentru stimularea cercetării, competitivității, inovării și excelenței în Facultatea de Geografie


MARTIE 2021

Hotărâre privind Implicarea Facultății de Geografie pentru susținerea  propunerii de proiect Schimbările climatice – Plan de acțiuni pentru atenuare și măsuri

Hotărâre privind Semnarea acordului de colaborare intre Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Geografie și Consiliul Județean Sibiu


FEBRUARIE 2021

Hotărâre privind avizarea membrilor externi ai CENTRULUI DE CERCETARE A HAZARDELOR SI RISCURILOR GEOGRAFICE (în vederea acreditării)

Hotărâre privind avizarea programului postuniversitar Identificarea și evaluarea impactului teritorial al riscurilor naturale, sociale și tehnogene

Hotărâre privind avizarea rapoartelor asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

  

IANUARIE 2021

 Hotărâre privind avizarea comisiei de soluționare a contestațiilor (Anexa 1) la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la DGE_Sighet

Hotărâre privind avizarea membrilor externi ai Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă (în vederea acreditării)

Hotărâre privind avizarea PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ale specializărilor de la nivel licență și master din cadrul Facultății de Geografie

Hotărâre privind Scenariul de desfășurare a activităților didactice în semestrul al II-lea


DECEMBRIE 2020

Hotărâre pentru avizarea propunerilor privind componența nominală a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe sem. I 2020-2021

Hotărâre privind avizarea componenței comisiilor Consiliului Facultății de Geografie

Hotărâre privind avizarea datelor pentru Admiterea 2021 la Facultatea de Geografie, nivel licență și master

Hotărâre privind avizarea propunerilor de studenți (Anexa 1) beneficiari de reducere de taxă în anul universitar 2020-2021


NOIEMBRIE 2020

Hotărâre privind avizarea cererii de reacreditare a Laboratorului de Dendrocronologie

Hotărâre privind validarea rezultatelor alegerilor pentru reprezentarea studenților în Consiliul Facultății de Geografie


OCTOMBRIE 2020

Hotărâre privind aprobarea derogării pentru cerc. III dr. de a susține seminarii în regim plata cu ora, nivel master

Hotărâre privind avizarea solicitarilor extensiilor Bistrița și Gheorgheni de a trece din scenariul hibrid în scenariul online

Hotărâre privind avizarea statelor de functii pentru anul universitar 2020 2021

Hotărâre privind avizarea tarifelor propuse pentru remunerarea actvităților în regim plată cu ora la Școala Doctorală de Geografie în anul univ. 2020 2021

Powered by Froala Editor

Etichete: