UBB ~ Geografie Admitere 2021


Admiterea la Universitatea Babeş-Bolyai se organizează în conformitate cu regulamentul unitar de admitere aprobat de Senatul Universității Babeș-Bolyai.

Admiterea se realizează prin intermediul platformei ONLINE.

Accesabil prin pagina: https://admitere2021.ubbcluj.ro/

Pentru mai multe informații în legătură cu admiterea la Facultatea de Geografie accesați pagina dedicată acesteia: https://geografie.ubbcluj.ro/admitere/

Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe domenii/programe de studii/specializări din Universitatea Babeş-Bolyai sau din alte instituţii de învăţământ superior, în condițiile stabilite de Senatele acestora, dar poate fi admis la o singură specializare/un singur program de studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat, conform prezentului Regulament. 

Excepție fac olimpicii internaționali, care pot beneficia de două specializări/programe finanţate de la bugetul de stat. 

Vă așteptăm!

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Etichete: Admitere 2021