Conferința George Vâlsan


              Structură:

10 minute prezentare, 5 minute alocate pentru întrebări

Prezentările vor fi în format prezi/ppt

Trimiterea abstractelor se va realiza prin completarea formularului până în 18 aprilie

Organizare separată pe secțiuni – vineri, 23 aprilie - secțiunea licență/master, sâmbătă, 24 aprilie - secțiunea doctorat

Abstractele lucrărilor trebuie să conțină 3-5 cuvinte cheie, dimensiunea abstractelor va fi de maxim 300 de cuvinte

 

Tematică

Licență și Master

Geografie Fizică: 

Geomorfologie aplicată

Biometeorologie și climatologie

Evaluarea impactului asupra mediului și amprenta ecologică

Analiza proceselor de risc și prognoza evenimentelor extreme

Valorificarea energiei regenerabile

Managementul resurselor de apă

 

Geografie Umană:

Demografie și habitat

Provocări socio-demografice, politice și economice

Accesibilitate si mobilitate 

Prospectare și planificare turistică, geobranding de destinație

Turism internațional

Etnografie, toponimie, cultură și civilizație

 

Geografie Regională si Planificare Teritoriala:

Planificarea și amenajarea teritoriului 

Geografie urbană și rurală

Spații mentale geografice

Dezvoltare regională 

Identitate teritoriala

Geografia Uniunii Europene și guvernanță teritorială  

Doctorat: 

Zone metropolitane/periurbane

Schimbări climatice

Biometeorologie

Meteorologie dinamică

Hidrologie urbană

Turism și dezvoltare durabilă

Valorificarea eficientă a patrimoniului turistic

Peisaje culturale

GIS și teledetecție

Geomorfologie aplicată

Geomorfologie environmentală

Riscuri naturale și antropice

Mediu înconjurător

Geografie economică

Dezvoltare regională

Impactul COVID-19 asupra diverselor activitati

 

Competiție hărți 

Temă liberă

 

Alte informații și detalii găsiți pe paginile:
 
 https://www.facebook.com/csgeografie
 https://www.facebook.com/conferintageorgevalsancluj

 

Comitetul de organizare
 

Conf. univ. dr. Titus Cristian MAN

Bela Kobulniczky - doctorand 

Victor Malairău - Cancelarul Studenților

Alca Marian-Ștefan - Secretarul CSFG

Rareș Gherasim - masterand

Powered by Froala Editor

Etichete: