Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024, va avea loc on-line în data de 4 februarie 2022 pentru profesori (toate specializările) și în data de 5 februarie 2022 pentru înv. primar și preșcolar, liniile română, maghiară și germană (inclusiv pentru extensii).

   Vă rugăm să urmăriți site-ul DPPD unde veți găsi în timp util următoarele informații: platforma online aleasă de comisii, ora desfasurarii colocviului pentru fiecare specializare in parte, linkul de acces, respectiv alte informații de interes pentru candidați. Taxa de procesare în cuantumul sumei de 350 lei/candidat, se va achita înainte de participarea la colocviu în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, CF 4305849. La destinatar se va specifica: UBB-DPPD, iar la detalii plată se va specifica taxă colocviu admitere gr I. Taxa se poate achita la orice Oficiu poștal, prin mandat poștal sau prin transfer bancar. Nu se va accepta plata taxei prin alte aplicații de tipul: Revolut, Pago, BT Pay, etc. Dovada achitării taxei se va înainta comisiei în format electronic, în timpul colocviului.

INFORMATII SUPLIMENTARE


http://dppd.ubbcluj.ro/

Powered by Froala Editor

Etichete: