Perioada de transmitere a cererilor de întreruperede studii, mobilitate, prelungire de studii, reluări de studii sau reînmatriculare (formularul atasat....) este 6-10 septembrie 2021.  

Acestea se vor transmite prin e-mail secretarei specializării. Solicitanții pot obține informații suplimentare și consiliere de la secretarele programelor de studii. 

https://geografie.ubbcluj.ro/secretariat 

(1)  Persoanele care au avut calitatea de student in anul universitar 2020-2021 vor transmite  

  1. Cerere de întrerupere de studii 
  2. Cerere de mobilitate de la o forma de invatamant la alta sau de la un program de studii la altul, insotita de dovada platii taxei de mobilitate (200 lei);- în prealabil se va solicita acest formular de la secretara specializării 
  3. Cerere de prelungira studiilor, insotita de dovada platii eventualului debit 
  4. Cerere de reînmatriculare, insotita de dovada platii eventualului debit, a taxei de  reinmatriculare (300 lei) și a primei rate pentru anul universitar 2021-2022 

(2)  Persoanele care nu au avut calitatea de student in anul universitar 2020-2021 și nu au dosarul de student depus la Secretariat vor transmite prin e-mail, catre secretara programului de studii cererile prin care solicita reluarea de studii sau reinmatricularea in anul universitar 2021-2022, insotite de urmatoarele documente: 

  1. Diploma de bacalaureat și Foaia matricola de liceu (scanat, format PDF); 
  2. Diploma de licenta și Suplimentul la diploma, in cazul cererilor de reinmatriculare la  programe de master (scanat, format PDF); 
  3. Certificatul de nastere (scanat, format PDF); 
  4. Certificatul de casatorie, daca este cazul (scanat, format PDF); 
  5. Cartea de identitate (scanat, format PDF); 
  6. Dovada platii eventualului debit, a taxei de reinmatriculare (300 lei) și a primei rate pentru     anul universitar 2021-2022,in cazul cererilor de reinmatriculare. 

 

(3)  Taxele se vor achita prin VIRAMENT BANCAR SAU MANDAT POȘTAL ÎN CONTUL DESCHIS LA TREZORERIA CLUJ RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL 4305849, cu precizarea urmatoarele detalii in descrierea platii: Fac. Geografie, Nume Prenume, anul de studiu, programul de studiu si tipul taxei (taxa de reinmatriculare, taxa de scolarizare, taxa de mobilitate, etc.) 

 

 Contracte studii anuale  

Se completează online, pe platforma academicInfo, se salvează, se semnează și se transmit prin e-mail secretarei specializării, în perioada 27.09-8.10.2021. Opționalele vor fi cele alese în luna mai.  

Acte doveditoare pentru cazurile sociale/medicale (cazări în căminele studențești)  

Se transmit prin e-mail/se depun fizic la secretara specializării, în perioada 6-10 septembrie 2021 (anii 2-3 de studiu licență, anul 2 master și studenții admiși în iulie). Studenții admiși în septembrie vor depune acte doveditoare imediat după confirmările din septembrie.    


https://geografie.ubbcluj.ro/docs/secretariat/Formulare/Studenti/2021 modelsf.doc


https://geografie.ubbcluj.ro/docs/invatamant/fisa test/Tabel fisele disciplinelor Cartografie.html

Powered by Froala Editor

Etichete: