Extras din Hotărârea Consiliul de Administrație nr. 16035 din data de 16.11.2022, privind lista cu studenții beneficiar ai bursei speciale pentru activitatea științifică, anul universitar 2022-2023, Facultatea de Geografie

            Având în vedere competiția pentru atribuirea burselor speciale pentru activitatea științifică derulată cu sprijinul Consiliului Științific al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în baza procedurilor instituționale aprobate de Senatul UBB, Consiliul de Administrație al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în urma votului electronic din data de 16 noiembrie 2022,

HOTĂREȘTE:

Se aprobă lista candidaților finanțați cu bursă specială pentru activitatea științifică în anul universitar 2022-2023, conform Anexei prezentei hotărâri

 

Anexă la HCA nr. 16035 din 16.11.2022

Nr. crt.

Număr dosar

platformă

Finanțat/Nefinanțat

1

125

Finanțat

2

126

Nefinanțat

3

127

Nefinanțat

4

128

Finanțat

 

Prodecan:

Conf. dr. Zotic Vasile

 


Powered by Froala Editor

Etichete: