Date de contact: e-mail: admit.geografie@ubbcluj.ro; mircea.alexe@ubbcluj.ro,

Telefon admitere: 0264-431865, 0264-592214

Website:https://geografie.ubbcluj.ro/admitere/

 


Oferta educațională:

Domeniul Geografie

Specializarea Geografie (3 ani, cu frecvență)

                      - linii de studiu: română, maghiară

Specializarea Geografia Turismului (3 ani, cu frecvență)

                   - linii de studiu română, maghiară, germană

Specializarea Geografia Turismului (3 ani, învățământ la distanță)

                     - linia de studiu română

Specializarea Geografia Turismului, Gheorgheni (3 ani, cu frecvență)

                     - linii de studiu română, maghiară

Specializarea Geografia Turismului, Bistriţa (3 ani, cu frecvență)

                     - linia de studiu română

Specializarea Geografia Turismului, Sighetu Marmaţiei (3 ani, cu frecvență)

                     - linia de studiu română               

 Specializarea Geografia Turismului, Zalău (3 ani, cu frecvență)

                     - linia de studiu română

Specializarea Planificare Teritorială (3 ani, cu frecvență)

                     - linii de studiu română, maghiară

Specializarea Cartografie (3 ani, cu frecvență)

                     - linia de studiu română

Specializarea Hidrologie şi Meteorologie (3 ani, cu frecvență)

                     - linia de studiu română     

 

Admiterea, la toate specializările nivel licență, va consta din:

Etapa I (eliminatorie). Scrisoare de motivație depusă de candidat la înscriere.  Aceasta va fi notată cu calificativul admis/respins.

Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări, în funcție de opțiunile de pe fișa de înscriere,  după media de la bacalaureat. 

 

Criteriile de departajare aplicate, în ordine, vor fi următoarele:

 

- nota de la disciplina scrisă de limba și literatura română, obținută la examenul de bacalaureat

          - nota de la a doua disciplină scrisă, obținută la examenul de  bacalaureat

 

 

 

 

 

Perioada de înscriere on-line, sesiunea iulie 2021, nivel licență: 

12 iulie – 20 iulie 2021  

Afișarea rezultatelor iniţiale:

           22 iulie 2021

Confirmarea locului se face în perioada:

           23 iulie – 26 iulie 2021 

Redistribuirea și afişarea rezultatelor:

              27 iulie 2021

Confirmarea locului după redistribuire se face în data de:

             28 iulie 2021

Afişarea rezultatelor finale:

             29 iulie 2021

Powered by Froala Editor

Etichete: