Școala de vară

 

DENDROGEOMORFOLOGIE

 

30 iunie - 03 iulie 2021

Baza de Practica a UBB de la Baru (județul Hunedoara)

 

Organizatori

Membrii Laboratorului de Dendrocronologie (GeoDendroLAB),

Facultatea de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai

 

Dendrocronologia are ca obiect de studiu inelele anuale ale arborilor și urmărește extragerea informației conţinute în acestea privitor la condițiile de mediu care au influenţat creșterea arborilor dintr-un areal. Inelele arborilor sunt considerate arhive naturale valoroase ce oferă multiple posibilități de reconstituire a diverselor fenomene naturale cu potențial distructiv (hazarde naturale). 

 

Dendrogeomorfologia se bazează pe analiza inelelor anuale ale arborilor perturbați de diverse procese geomorfologice (avalanșe de zăpadă, alunecări de teren, etc.) și are ca scop reconstituirea extensiunii spațiale si a frecvenței temporale a hazardelor geomorfologice dintr-un areal de studiu.

 

Școala de vară „DENDROGEOMORFOLOGIE” oferă cadrul adecvat pentru familiarizarea cu metodele și tehnicile de analiză a inelelor anuale ale arborilor în scopul reconstituirii hazardelor geomorfologice, îndeosebi a celor specifice arealelor montane

 

In programul școlii de vară sunt prevăzute: 

  1. Prezentări cu caracter introductiv privind:
  1. hazardele naturale specifice arealelor montane;
  2. dendrogeomorfologia: metode, principii, tehnici de lucru specifice în teren și în laborator; aplicații dendrogeomorfologice;
  1. Aplicație de teren (Munții Parâng): eșantionarea arborilor din culoarul de avalanșe de zăpadă. 
  2. Activități în laborator: pregătirea eșantioanelor și analiza lor; reconstituirea anilor-eveniment avalanșe de zăpadă;
  3. Prezentarea rezultatelor obţinute. 

 

Pe durata şcolii de vară participanții vor parcurge toate etapele specifice conceperii și realizării unui studiu dendrogeomorfologic: formularea obiectivelor studiului, eșantionarea arborilor, analiza eșantioanelor, reconstituirea spațio-temporală a fenomenului studiat, prezentarea rezultatelor. 

 

La finalul școlii de vară participanții vor primi certificatul de participare.

 

Participanți: Studenți ai Facultății de Geografie (UBB) în limita a maximum 20 locuri

Pentru primii 14 studenți (nivel licență) înregistrați se asigură cheltuielile de cazare, transport (aplicație de teren) și masǎ.   

 

Data limita de înregistrare: 20 iunie 2021

Datele necesare pentru înregistrare (numele și prenumele, specializarea, anul de studii, facultatea, universitatea, adresa e-mail de contact) se trimit la:  

Olimpiu Pop 

olimpiu.pop@ubbcluj.ro

 

 

Programul detaliat 

al 

Scolii de Vara DENDROGEOMORFOLOGIE

 

Baza de Practică a UBB de la Baru (jud. Hunedoara)

 

Miercuri, 30 iunie 2021

 

18:00

Sosirea participanților și deschiderea oficială a școlii de vară

 

 

Joi, 01 iulie 2021

08:15 – 09:30 

Hazarde geomorfologice în contextul schimbărilor climatice

(Conf. Univ. Dr. Iulian Horia Holobâcă)

09:45 – 11:00 

            Hazarde hidro-geomorfologice

                                                            (Lector Univ. Dr. Csaba Horváth)

11:15 – 12:30

Eroziunea torențială

(Lector Univ. Dr. Andrea Gál)

 14:15 – 15:30

Hazarde geomorfologice și turism montan 

(Lector Univ. Dr. Mihai HOTEA)

15:45 – 17:00

Dendrogeomorfologie -  principii, metode și tehnici de investigație

                                                            (Lector Univ. Dr. Olimpiu Pop)

17:15 – 18:30

            Aplicații dendrogeomorfologice

                                                (Conf. Univ. Dr. Voicu BODOCAN)

18:45 – 20:00

Metode și tehnici de eșantionare a arborilor, achiziție și analiză GIS a datelor spațiale

(Conf. Univ. Dr. Mircea ALEXE)


Vineri, 02 iulie 2021

 

08:00  – 14:00

Aplicație de teren 

(Munții Parâng)

Investigații dendrogeomorfologice în culoare de avalanșe de zăpadă

16:00 – 18:00 

Activități de laborator 

(Baza de Practică de la Baru)

Pregătirea eșantioanelor

Analiza inelelor anuale și reconstituirea avalanșelor de zăpadă

18:00 – 20:00

Prezentarea PowerPoint a rezultatelor obținute 

(Baza de Practică de la Baru)

 

Sâmbătă, 03 iulie 2021

 

09:00  

Închiderea oficială a școlii de vară și plecarea participanților 

(Baza de Practică de la Baru).

Powered by Froala Editor

Etichete: