Criterii de admitere

Admiterea, la toate specializările nivel licență, va consta din:

  1. Etapa I (eliminatorie). Scrisoare de motivație depusă de candidat la înscriere.  Aceasta va fi notată cu calificativul admis/respins.
  2. Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări, în funcție de opțiunile de pe fișa de înscriere,  după media de la bacalaureat.

 

Criteriile de departajare aplicate, în ordine, vor fi următoarele:

  • – nota de la disciplina scrisă de limba și literatura română, obținută la examenul de bacalaureat
  • – nota de la a doua disciplină scrisă, obținută la examenul de  bacalaureat