SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

MASTERAT CU FRECVENȚĂ, ÎN LIMBA ROMÂNĂ

 

De ce ?

Necesitatea unui astfel de program derivă din:

  • Provocările societăţii actuale;
  • Necesitatea de specialişti în cele două domenii.

DE CE LA UBB?

 

Pentru că:

ştim!
domeniile de expertiză din UBB au un spectru larg de acoperire a celor două domenii.
trebuie!
să cream specialişti în meseriile viitorului
putem!
să oferim absolvenţilor noştri noi oportunităţi
vrem!
să fim în pas cu marile universităţi ale lumii care furnizează programe similare.

CUI SE ADRESEAZĂ?

 

Grupul ţintă:

 

absolvenţi din toate domeniile de licenţă

PE SCURT….

 

Obiective generale

  • să ofere studenților o formare multi şi trans disciplinară în domeniul schimbărilor climatice și al dezvoltării durabile
  • promovarea principiilor și valorilor Pactului ecologic european și ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă pentru a genera cunoștințe
    relevante pentru domeniile aplicate

Obiective specifice

  • formarea specialiștilor în domeniul schimbărilor climatice și dezvoltării durabile printr o abordare integrată ca urmare a unei nevoi tot mai mari la nivel național de specialiști în aceste domenii
  • concentrarea pe un puternic caracter practic al studiilor de caz reale din
    diverse domenii de activitate inclusiv climatologie, hidrologie, teledetecție șisisteme de informații geografice

Vei avea ocazia să studiezi despre…

 

Geografia dezvoltării durabile și indicatorii ODD
Scriere academică și etica în cercetare
Climatologie aplicată și servicii climatice
Impact regional și global al schimbărilor climatice
Geografia resurselor naturale
Evaluarea rezilienței urbane și politici de adaptare la schimbări climatice
Baze de date și data mining
Gestiunea, tratarea și valorificarea deșeurilor
Managementul calității aerului
Analiza, evaluarea și protecția mediului biotic

Managementul riscului și a dezastrelor naturale
Metode și tehnici de evaluare a impactului asupra mediului
Detectarea schimbărilor climatice şi modelare climatică
Dezvoltarea durabilă în Romania
Disparități și inegalități teritoriale
Politici de dezvoltare durabilă
Observații terestre pentru monitorizarea ODD urilor
Economie circulară
Accesul și calitatea resurselor de apă
Evaluarea serviciilor ecosistemice
Metode cantitative de analiza și de reprezentare spatiala


…și multe alte lucruri interesante!