TURISMUL SPORTIV ȘI AGREMENTUL DIN PERSPECTIVA ECODEZVOLTĂRII

Master interdisciplinar cu domeniul Educație Fizică și Sport

la Extensia Universitară Bistrița

 

 

Masterul Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării este deosebit de atractiv și util, datorită caracterului său interdisciplinar și aplicativ. Pe lângă pregătirea de bază în domeniul turismului sportiv și agrementului, masteranzii acestei specializări primesc o serie de cunoștințe de specialitate din domeniul geografiei, educației fizice, managementului și marketingului turistic, dezvoltării regionale și locale durabile și protecției mediului.

 

Obiectivele specializării

 

Planul de învățământ și programele analitice aferente acestei specializări asigură o pregătire fundamentală într-un domeniu de mare interes, atât teoretic, cât mai ales practic și anume domeniul turismului sportiv în concordanță cu principiile ecodezvoltării. Acestea prevăd o pregătire de bază în domeniile amintite anterior, completată cu o pregătire practică, menită să asigure cunoștințele necesare în domeniul promovării turismului sportiv, agrementului, amenajării și dezvoltării turistice, optimizării practicării turismului sportiv și a activităților motrice de timp liber pentru toate vârstele.

Competențe generale și specifice

Masterul Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării urmărește pregătirea de specialiști în ecoturism sportiv, capabili să antreneze turiștii în activități motrice de timp liber, în acțiuni de protecție și conservare a mediului, amenajare turistică, management, care să posede următoarele competențe generale și de specialitate.

 

Conținutul programului de învățământ

Programul de învățământ este structurat în conformitate cu cerințele actuale în ceea ce privește organizarea programelor de masterat, având o durată de 4 semestre, 12 discipline obligatorii și 6 discipline opționale. Dintre acestea, trei sunt predate în limba engleză (1 disciplină obligatorie și două opționale).

 

Oportunități de carieră

Absolvenții acestei specializări vor putea activa într-o serie de instituții precum agenții de turism, unități de cazare turistică și instituții ce deservesc sectorul turistic, centre de  informare și promovare turistică, departamente de turism ale consiliilor locale și județene, agenții de dezvoltare regională, ministere, agenții guvernamentale, instituții de cercetare, instituții de învățământ superior, centre sportive, recreative și culturale, cluburi și asociații sportive sau administrații ale ariilor protejate.

În condițiile promovării Modulului Pedagogic, absolvenții vor putea activa ca și cadre didactice de specialitate în orice unitate de învățământ de stat sau privat de nivel gimnazial și liceal.

Absolvenții acestei specializări pot dobândi, la cerere, Brevetul de Manager în Turism.