TURISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Cel mai potrivit loc pentru a studia TurismMaramureșul oferă un cadru potrivit pentru a experimenta și a vă implementa propriile idei.

Este una dintre cele mai importante destinații turistice naționale și începe să se evidențieze și pe plan internațional. Publicații prestigioase ca National Geographic și Lonely Planet plasează frecvent regiunea noastră în topul celor mai frumoase sau atractive pentru turiști.

Țara Maramureșului este vizitată de peste 250.000 de turiști anual. Numărul punctelor de interes amenajate și integrate în circuit este și el în creștere continuă, în paralel cu dezvoltarea infrastructurii. Acest avânt trebuie susținut cu resurse umane bine pregătite pentru toate tipurile de turism practicate în zonă: cultural, urban, activ, responsabil, sustenabil.

Experiențe uimitoareTurismul oferă o altă perspectivă asupra lumii în care trăim. E mai mult decât călătoria, e modul în care suntem pregătiţi să vedem locurile şi oamenii.

Datorită turismului globalizat, cunoaștem foarte multe despre lumea în care trăim. Interacțiunea dintre turiști și localnici, reacția diverselor comunități la inovare, adaptabilitatea, re-evaluarea valorilor locale sunt tot atâtea experiențe uimitoare.

Prin implicarea noastră, pe baza experiențelor dobândite în facultate putem contribui la schimbări sociale, culturale sau de mediu. Suntem pregătiți să ne lăsăm amprenta asupra viitorului, să facem din Maramureș un loc prietenos pentru tineri.

Pregătim profesioniștii secolului 21Timpul se scurge cu o viteză ameţitoare şi avem foarte multe lucruri de făcut: cursuri, practici, conferinţe, articole…

Am învăţat însă că cea mai de preţ construcţie este formarea studenţilor, dezvoltarea lor profesională sănătoasă aduce după sine dezvoltarea comunităţii.

Caracterul comprehensiv al programelor noastre de studii formează nu numai competenţe ci şi oameni. Credem cu tărie că munca noastră se va vedea chiar şi peste generaţii.

Dragi studenţi,

Aveţi avantajul de a lucra cu echipe mici şi bine coagulate, apropiate, care se pot adapta rapid la nevoile voastre de învăţare, într-o atmosferă caldă, prietenoasă care azi nu se mai regăseşte la formaţiunile de studii mai mari. Valorificaţi cu înţelepciune această oprtunitate pentru a vă deschide noi orizonturi şi conectaţi-vă cu toate resursele la izvorul cunoaşterii.

Competenţe şi abilităţi furnizate:

 • Cunoaşterea teoretică și practică avansată a aspectelor fundamentale ce stau la baza componentei geografice în problematicile de turism şi amenajarea teritoriului
 • Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru componenta operativă, orientate spre comunicare, operaţiuni, geobranding, diagnoza teritorială
 • Utilizarea avansată a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor specializate de lucru
 • Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare, pentru particularităţile regiunii, protecţia produselor locale şi tradiţionale, satul tradiţional românesc, valorificarea turistică a patrimoniului cultural
 • Realizarea materialelor şi instrumentelor de vizualizare, cartografice şi de promovare.
 • Elaborarea şi coordonarea proiectelor de turism şi amenajare
 • Competenţe în predarea disciplinelor de turism, geografia turismului , amenajarea teritoriului.

Cui ne adresăm?

 • Posesorilor de diplomă de licență în turism, educație, științe socio-umane în general. Majoritatea sunt licențiați în geografia turismului, dar și în economie, filologie (limbi străine), științele educației etc. Lista domeniilor de licență compatibile cu programul NU este restrictivă (în limitele legii și ale regulamentului de admitere UBB).
 • Sunt scoase la concurs și locuri bugetate pentru cetățenii ucrainieni de etnie română care au diplomă de licență eliberată de una din universitățile de pe lista ministerului.
 • Toți candidații au competențe de comunicare într-una din limbile de largă circulație internațională.
 • Programul este adaptat pentru a oferi profesioniștilor din turism sau din domeniile complementare libertate în alegerea direcțiilor de aprofundare și de cercetare.