Specializarea Planificare Teritorială

Planificând teritoriul îți dezvolți viitorul!


 

DE CE  Planificare teritorială ?

🔹gestionează dinamica teritoriului, proiectează dezvoltarea acestuia și pune accent pe dezvoltarea competențelor profesionale prin utilizarea instrumentelor GIS (Sisteme Informaționale Geografice)

🔹poți profesa într-un domeniu care te ține mereu conectat la prezent pentru a oferi cele mai bune soluții de viitor

🔹formează deprinderile și abilitățile necesare pentru a activa în domeniul amenajării teritoriului și urbanism


CE profesez după absolvire ?

🔹analist teritorial

🔹administrator de risc

🔹planificator/specialist plan sinteze

UNDE voi putea profesa ?

🔹Direcții de urbanism și amenajarea teritoriului

🔹Instituții ale administrației publice locale, județene și naționale

🔹Firme de proiectare în urbanism și amenajarea teritoriului

🔹Agenții de dezvoltare regională

🔹Instituții de cercetare


Cursurile specializării  / Faculty Courses

 

 • Geografie generală / General Geography
 • Demografie şi habitat! Demography and Settlement
 • Geografie regională generală /General Regional Geography
 • Metode cantitative în planning / Quantitative Methods in Planning
 • Geomorfologie cu elemente de geologie / Geomorphology with Elements of Geology
 • Topografie-Cartografie (digitală) / Topography and Digital Cartography
 • Geografia mediului / Geography of Environment
 • Pedogeografie / Soil Science
 • Hidrologie şi amenajarea bazinelor hidrografice / Hydrology and Planning of Drainage Basins
 • Geografia regională a României / Regional Geography of Romania
 • Organizarea spaţiului geografic / Geographical Space Organisation
 • Teledetecţie şi aerofotointerpretare / Remote Sensing and Aerial Photo Interpretation
 • Managementul proiectelor de dezvoltare / Management of the Development Projects
 • Introducere în planificarea teritoriului / Introduction to Regional Planning
 • Sisteme informatice geografice (GIS) / Geographical Information Systems (G1S)
 • Planning rural / Rural Planning
 • Planning urban i Urban Planning
 • Instituţii şi legislaţie privind urbanismul şi amenajarea teritorială / Institutions and Legislation Regarding the Town and Country Planning
 • Geografie aplicată şi planificarea teritorială / Applied Geography and Regional Planning
 • Proiectare teritorială / Territorial Design
 • Îmbunătăţiri funciare / Land Improvement
 • Alimentări cu apă / Water Supplies
 • Amenajare regională şi dezvoltare locală / Regional Planning and Local Development
 • Fenomene şi procese geografice de risc / Geographical Phenomena and Processes of Risk
 • Infrastructuri teritoriale / Territorial Infrastructures
 • Politici de dezvoltare regională şi amenajarea teritoriului / Policies of Regional Development and Regional Planning
 • Introducere în geoinformatică / Introduction to Information Technology for Geographers
 • Limba străină / Foreign Language
 • Educaţie fizică / Sports
 • Cadastru / Land Survey