Specializarea Geografia Turismului


 

DE CE Geografia turismului?

🔹studiază apariția, răspândirea și devenirea în timp și spațiu a fenomenului turistic, acesta fiind înțeles ca o interacțiune complexă și specifică la nivelul mediului geografic având un impact major sub aspect social, economic şi cultural

🔹 oferă perspectiva unor cariere de succes prin studierea unor problematici-cheie în sfera turismului precum prospectarea resurselor turistice, amenajarea spaţiului turistic,  promovarea turismului, gestionarea activităţii turistice (agenţii, operatori, intreprinderi turistice) ş.a.

 

CE profesez după absolvire?

🔹 analist în turism

🔹 manager în turism

🔹 agent de turism

 

UNDE voi putea profesa?

🔹Agenții de turism

🔹Centre de informare și promovare turistică

🔹 Unități de cazare și alimentație publică în turism

 

Forma de învățământ:

 

3 ani, cu frecvență

Cluj-Napoca (linii de studiu română, maghiară, germană),

Bistrița (linia de studiu română),

Gheorgheni (linii de studiu română, maghiară),

Sighetu Marmației (linia de studiu română),

Zalău (linia de studiu română)

 

3 ani, învățământ la distanță

Cluj-Napoca (linia de studiu română)


Cursurile specializării  / Faculty Courses

 • Introducere în geografice/ Introduction to Geography
 • Geografia generală a turismului / General Geography of Tourism
 • Geografia continentelor. Europa /Geography of Continents Europe
 • Geografie umană / Human Geography
 • Geografia regională a României / Regional Geography of Romania
 • Potenţialul turistic al reliefului şi valorificarea lui / Tourism Potential of the Landforms and its Capitalization
 • Potenţialul hidroclimatic şi valorificarea lui în turism / The Water and Climatic Potential and its Capitalization in Tourism
 • Geografia turismului în România / Tourism Geography of Romania
 • Metodologia cercetării în Geografia Turismului / Research Methodology in Tourism Geography
 • Cultură şi civilizaţie / Culture and Civilization
 • Prospectare turistică / Tourism Prospection
 • Amenajare turistică / Tourism Planning
 • Turismul şi mediul înconjurător / Tourism and Environment
 • Regionsre şi regiuni turistice / Regionalization and Tourism Regions
 • Psihologia şi comportamentul turistului / Psychology and behavior of tourists
 • Infrastructuri de comunicaţie în turism / Tourism Communication
 • InfrastructuresArhitectură în turism / Architecture in Tourism
 • Management turistic / Tourism Management
 • Marketing turistic / Tourism Marketing
 • Planificare în turism / Tourism Planning
 • Conceperea şi comercializarea produselor turistice / Tourism Products Making and Trading
 • Comunicare şi imagine în turism / Communication and Image in Tourism
 • Sisteme informatice în operaţiunile din turism / Information systems in tourism operations
 • Activitatea agenţiilor de turism / Activity of Travel Agencies
 • Organizarea serviciilor in turism / Organization of Services in Tourism
 • Turism internaţional / International Tourism
 • GIS în turism/GIS and Digital Mapping
 • Limba străină / Foreign language
 • Educaţie fizică/ Sports
 • Analiză în turism. Metode şi indicatori / Tourism analysis. Methods and indicators.