Criterii de admitere Master

Admiterea, la toate specializările nivel master, va consta din:

  1. 50 % media examenului de licență
  2. 50 % interviu din Tematica specifică fiecărei specializări

 

Criteriile de departajare aplicate, în ordine, vor fi următoarele:

  • media generală de promovare a facultății
  • media primului an de studiu nivel licență

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA