Criterii de admitere Master

Admiterea, la toate specializările nivel master, va consta din:

 1. 50 % media examenului de licență
 2. 50 % interviu din Tematica specifică fiecărei specializări

 

Criteriile de departajare aplicate, în ordine, vor fi următoarele:

 • media generală de promovare a facultății
 • media primului an de studiu nivel licență

CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI FACULTĂȚII DE GEOGRAFIE

din data de 20 mai 2024

Proba de interviu pentru admiterea la master 2024 se va desfășura astfel:

Specializare Modalitate desfășurare
interviu admitere master

 


 

 • Amenajare şi dezvoltare turistică
online-pe
Platforma MsTeams
 • Geomatică
 • Planificare şi dezvoltare regională
 • Analiza spațială și organizarea teritorială (în limba engleză)
 • Evaluarea și gestiunea hazardurilor și riscurilor geografice
 • Turism şi dezvoltare teritorială (în limba maghiară)
 • Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării Bistriţa


 • Schimbări climatice și dezvoltare durabilă
prezență fizică
 • Ecoturism şi dezvoltare durabilă (în limba maghiară) Gheorgheni
 • Resurse turistice și dezvoltare durabilă – Zalău
 • Turism şi amenajarea teritoriului Sighetu-Marmaţiei

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA