Geografia Turismului

Bine ai venit pe pagina de promovare a specializării Geografia Turismului din cadrul Facultăţii de Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
Cine suntem noi?
Formarea specialiștilor în turism a început în Facultatea noastră în anul 1992 prin înfiinţarea Colegiului de Geoinformare şi Prospectare Turistică, sub forma învăţământului de scurtă durată, de tip colegiu. După acumularea de experienţă şi în concordanţă cu modificările din mediul socio-economic, în anul 2004 s-a dezvoltat Specializarea Geografia Turismului de tipul învăţământului de lungă durată, nivel licenţă, care funcționează și în prezent în cadrul Facultății de Geografie din Cluj-Napoca alături de alte specializări cum ar fi: Geografie, Cartografie, Planificare Teritorială, Hidrologie-Meteorologie. Pentru a ușura accesul viitorilor studenți la această specializare, facultatea a înființat și extensii universitare în teritoriu: Sighetu Marmației, Bistrița, Gheorgheni și Zalău. Acestea funcționează în baza aceluiași plan de învățământ și oferă studenților aceleași oportunități de studiu și pregătire universitară de specialitate.

Ce înseamnă Geografia Turismului?
Turismul debutează ca un fenomen social (nevoia de cunoaștere, recreere, refacere fizico-psihică) pe fondul unor condiționări geografice indispensabile și se finalizează cu componenta economică. Specializarea Geografia Turismului presupune congruența a două domenii științifice majore, geografie și economie, care se întrepătrund armonios în derularea fenomenului turistic. Astfel, procesul de învățare pe parcursul celor trei ani de studiu va cuprinde discipline specifice celor două domenii care au menirea de a va facilita înțelegerea proceselor și fenomenelor turistice pe de o parte din perspectiva socială și geografică, iar pe de altă parte din perspectiva economică. Obiectivul major îl constituie formarea teoretică şi practică pluridisciplinară, axată pe cultura geografică, pregătirea economică, discipline de comunicare, imagine şi promovare turistică, de informatică şi GIS, limbi străine aplicate în turism, precum și cunoștințele necesare obținerii brevetului de turism.

Pentru a te ajuta să înțelegi, să-ți formezi o imagine despre ce înseamnă Specializarea Geografia Turismului și viața de student la Facultatea de Geografie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, te invităm să faci un periplu în lumea virtuală. Îți oferim cinci ipostaze a ceea ce înseamnă să fii student la Geografia Turismului.

Ce înseamnă să devii student și care vor fi primii tăi pași?
Acești primi pași sunt încărcați mereu de emoții în fața necunoscutului deoarece vei intra într-o altă etapă a vieții și vei dobândi statutul de student. Vei cunoaște noi locuri, noi oameni și vei dobândi noi cunoștințe în domeniul geografiei turismului.


Inițierea în turism și descoperirea unei noi lumi.
Descoperirea frumuseții geografiei turismului o vei realiza în săptămâna dedicată ție, studentului boboc, în care vei participa diverse activități, acestea finalizându-se cu inițierea în turism ce va avea loc undeva la munte. Acolo îți vei cunoaște colegii, îți vei forma noi prieteni și te vei descoperi pe tine.

Ce reprezintă viața de student la Geografia Turismului?
Viața de student este mult mai mult decât ai auzit de la alții sau ți-ai putut imagina. Pe lângă multă școală aceasta mai înseamnă și alte activități formative, educative și relaxante. Cercurile și organizațiile studențești alături de oferta culturală și socială bogată a orașului Cluj-Napoca îți vor umple timpul liber astfel că nici nu vei percepe când perioada de studenție a și trecut. Să nu uiți să-ți trăiești viața de student la maxim!


Ce înseamnă să mergi în aplicații de teren?
Poate că momentele deosebite și cele mai așteptate din perioada de studiu la Facultatea de Geografie sunt aplicațiile de teren prin intermediul cărora vei cunoaște frumusețea locurilor, vei fi tu însuți turist, dar vei și învăța cum să devii lider și să transmiți și altora experiența ta.


Cum se termină facultatea și ce urmează după?
Atunci când ne gândim la un sfârșit trebuie să vedem un nou început. Așa se întâmplă și în cazul studenției, aceasta are un început și un sfârșit. La Geografia Turismului sfârșitul înseamnă emoția examenelor de absolvire și bucuria de a deveni specialist în turism. Momentele de neuitat sunt cele legate de cursul festiv și banchetul, cu care ocazie ne bucurăm împreună pentru reușita noastră. Ce urmează dupa? Frumoasele povești de succes ale absolvenților noștri…


Cui ne adresăm?
Ne adresăm tuturor absolvenților de liceu (profil uman sau real) din toată țara care vizează o carieră în domeniul turismului, având posibilitatea de a se înscrie în programul de învățământ la zi.
De asemenea, încurajăm și persoanele care doresc să se recalifice în acest domeniu să urmeze programul de învăţământ la distanţă (ID-FR) de la specializarea Geografia turismului, având curriculă similară cu învăţământul cu frecvenţă, care oferă cursanţilor şi viitorilor absolvenţi aceleaşi şanse de reuşită, în condiţiile specifice de derulare a activităţilor didactice, ce permit şi practicarea simultană a profesiei.

Studenții noștri
Aria de proveniență a studenților noștri este națională, județele din care provin cei mai mulți studenți fiind: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea, și Vaslui.

Amplasare
Facultatea de Geografie este situată în Campusul Universitar Hașdeu, în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, locația fiind accesibilă cu mijloace de transport public (troleibuz și autobuz). Locația centrală a facultății permite studenților să aibă acces cu ușurință la următoarele obiective de interes: Cantina studențească, Casa de Cultură a Studenților, Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Sediul central al Universității Babeș-Bolyai, Clinicile universitare, Gradina botanică “Al. Borza”, Parcul central, Complexul sportiv universitar “Iuliu Hațieganu” și zona istorică a orașului.

Facilități
Oferta de învățământ presupune două variante de studiu: în regim bugetat (fără taxă) și în regim cu taxă. Totuși acest statut este variabil dând posibilitatea glisărilor de la categoria cu taxă la categoria fără taxă și invers. Glisările se operează o singură dată pe an, toamna, la finele fiecărui an universitar.
Studenții din anul I sunt declarați admiși în regim bugetat sau cu taxă în urma concursului de admitere. În anul II și anul III glisarea (taxă – buget, buget – taxă) are loc în funcție de media anuală descrescătoare, ocupându-se succesiv toate locurile bugetate care au fost alocate inițial la admiterea pentru respectiva specializare.

Practica de specialitate și aplicațiile de teren
Formarea deprinderilor practice se va realiza în cadrul stagiilor de practică profesională derulate la o serie de unități de profil turistic, cu care facultatea are încheiate contracte de colaborare. Practica de specialitate se va derula pe parcursul anilor II și III de studiu, urmărind consolidarea competenţelor practice necesare unei integrări rapide pe piaţa forţei de muncă, la nivel naţional sau internaţional, implicând studenţii în activităţile unităţilor de turism (agenţii de turism, hoteluri, pensiuni turistice etc.).Pentru nevoia de cunoaștere a realității teritoriului național precum și a unor țări cu activități turistice dezvoltate se desfășoară activități de tip aplicații de teren (de studiu) itinerante sau staționare pe durata a 3-5 zile primăvara și 10 zile la finalul fiecărui an universitar. Toate aceste practice și aplicații se organizează în afara municipiului Cluj-Napoca.

Burse
Burse de merit și de studiu sunt oferite celor mai buni dintre studenți în fiecare semestru de facultate, în cuantumul sumelor alocate în buget și în ordinea mediilor.
Burse sociale (pentru motive medicale/venituri mici) sunt oferite tuturor studenților care se încadrează în categoria persoanelor defavorizate social.
Burse de mobilitate pentru studiu în străinătate (nivel Licență, Master, Doctorat) sunt oferite studenților din anii II și III pentru o perioadă de 6 sau 9 luni la una din cele 25 de Universităţi partenere unde vor studia într-una din limbile: engleză, franceză, spaniolă, germană sau italiană.

Cercetare și surse de informare
Studenții Universității Babeș-Bolyai, și implicit ai Facultății de Geografie din Cluj-Napoca au acces în baza permisului de bibliotecă la resursele informaționale tipărite sau digitale oferite de: Biblioteca Universitară “Lucian Blaga”, Biblioteca Facultății de Geografie, bibliotecile celorlalte facultăți aparținătoare universității, Biblioteca județeană, etc.

Cazare în campus
Pentru studenții care au rezultate bune și foarte bune la evaluări există posibilitatea de a primi un loc de cazare în caminele studențești.

Acces la cantina studențească
Datorită localizării facultății în Campusul studențesc Hașdeu, studenții au posibilitatea de a lua masa la cantina studențească la prețuri foarte accesibile.

Acces la baza sportivă a Universității Babeș-Bolyai – pentru practicarea activităților sportive studenții beneficiază de acces gratuit în parcul sportiv Iuliu Hațieganu, cât și contra cost la baza de natație. Tot în aceeași locație se vor desfășura și orele de educație fizică.

Baza de practică
Facultatea de Geografie a amenajat o bază permanentă de practică geografică localizată la Baru Mare, județul Hunedoara, unde studenții beneficiază de cazare în perioadele de aplicații de teren (punct de pornire pentru drumeții montane în Munții Retezat și Parâng).

Alte activități studențești
Clujul universitar și implicit Facultatea de Geografie oferă studenților posibilitatea de a se implica și în alte activități studențești, cum ar fi: activarea în cercuri și organizații studențești, participarea la seminarii științifice, etc.

Ce calificări se pot obține după absolvirea specializării Geografia Turismului?

Pe durata studiilor facultatea noastră va oferi studenților competențele necesare pentru a putea practica profesiile menționate mai jos. Vor mai fi însă necesari câțiva pași pentru a obține calificările și atestările.

Manager in activitatea de turism

DOMENIU: AGENȚIE
Agent de turism
Agent de ticketing
Agent de croaziere
Agent de turism departament evenimente
Sef agenție de turism
Director agenție de turism detailistă
Director agenție de turism tour-operatoare

Iar daca dorești să urmezi cursuri de specializare după facultate, vei putea deveni:
Ghid de turism național
Ghid de turism specializat
Ghid de turism local
Tour leader
Animator turistic

DOMENIU: HOTELĂRIE şi RESTAURAȚIE
Receptioner/șef recepție
Coordinator departament marketing/vânzări
Coordinator evenimente (banqueting/mice)
Șef de sală
Cabanier
Director hotel

DOMENIU: EDUCAȚIE și CERCETARE
Profesor de geografie (Atenție! Trebuie sa urmezi disciplinele cuprinse în modulul didactic in timpul facultatii)
Scriitor de turism
Analist în turism

În final, ce pași trebuie să urmezi?
1. Să te informezi despre oferta noastră
2. Să te decizi ce specializare vrei să urmezi
3. Să te pregătești pentru admitere

Te așteptăm cu drag la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca,
Specializarea Geografia Turismului
Multă BAFTĂ!

Pentru detalii vezi secțiunea Admitere 2017.