Hidrologie si Meteorologie

… consideraţi că fenomenele hidrice generatoare de risc (viituri, inundaţii, secete etc.) au dispărut ori au o frecvenţă foarte redusă? …
… consideraţi că fenomenele climatice generatoare de risc (furtuni, grindine, secete etc.) au dispărut ori au o frecvenţă foarte redusă? …

https://www.facebook.com/clujhidrometeo/

 urmaţi  specializarea

HIDROLOGIE ŞI METEOROLOGIE

… pentru a învăţa să luptaţi împotriva acestor fenomene şi a vă pune în slujba societăţii;

… pentru a promova o bună gestionare a potenţialului regenerabil al resurselor hidro-climatice;

… pentru a beneficia de deschidere către un loc de muncă rezonabil şi fără stresul permanent din alte domenii …

 selectând această opţiune

… veţi beneficia de o instruire de calitate realizată de specialişti ai domeniului, proveniţi din practica de specialitate;

… veţi studia discipline obligatorii şi opţionale calate exact pe specializarea aleasă sau conexe la aceasta;

… dacă veţi urma şi modulul pedagogic, de-a lungul celor 3 ani, există şi opţiunea pentru carieră didactică în Geografie, de asemenea, un loc de muncă onorant;

… prin continuarea studiilor şi la nivel de Masterat şi Doctorat, unde vă veţi întâlni şi cu profesori din străinătate, vă puteţi desăvârşi pregătirea, existând posibilitatea de a accesa diverse oportunităţi în străinătate;

… aplicaţiile şi practicile de teren vor face deliciul perioadei de studiu şi vă vor crea deprinderi de adevăraţi cercetători (lucrul cu aparatura de specialitate, cu GPS şi staţii totale, staţii automate, senzori etc.) …

… oferta educaţională a Facultăţii de Geografie din Cluj-Napoca şi a specializării Hidrologie şi Meteorologie este conformă cu cerinţele de pe piaţa muncii …

http://www.dsclex.ro/ocupatii/cor3.htm

http://www.rubinian.com/cor_1_grupa_majora.php

Responsabili nivel licență
Conf. dr. Holobâcă Iulian
Șef. lucrări dr. Horvath Csaba