Cartografie

De ce să alegi Cartografia?

Pentru că aici vei deprinde arta şi ştiinţa de a face hărţi.
Harta răspunde unei străvechi necesităţi umane, aceea de a ne localiza în spaţiu, de a ne defini locul ocupat şi de a prezenta cadrul natural şi social în care se desfăşoară toate procesele şi fenomenele.
Harta reprezintă aventura cunoaşterii şi este un element definitoriu al civilizaţiei umane, al clipelor de graţie, al marilor realizări umane, dar şi al marilor tragedii. A exista pe harta înseamna bucuria şi mândria identităţii. A figura pe hartă înseamnă a exista, precum a nu figura pe nici o hartă este echivalentul enigmei, al marilor întrebări, al misterelor, dar şi al provocărilor…

Harta este o poartă între real şi imaginar, între obiectiv şi subiectiv. Realizând o hartă, concentrăm un univers tridimensional într-unul bidimensional şi înscriem acolo nu doar repere reci şi obiectiv-calculate, ci şi impresii subiective.
Citind o harta, încercăm să ne imaginăm cea de-a treia dimensiune, simbolurile, codurile şi culorile în repere şi peisaje, încercăm să realizăm interacţiunile dintre cele reprezentate, încercăm să ne însuşim impresiile realizatorului şi uneori chiar să le trăim.
Ştiinţă şi artă consacrată, cartografia este un mixaj unic între rigoarea matematică, tehnologiile secolului al XXI-lea, tehnica satelitară, tehnica laserilor, sistemele de poziţionare globală, toate acestea interferate cu realitatea culturală, economică, religioasă, etc., dau produsul unic numit hartă. De la primele semne de orientare din neolitic şi pâna la internetul vremurilor noastre, verbul “a şti” se conjugă prin hartă, în micro şi macro cosmos.
Harta reflectă dimensiunea dezvoltării societăţii omeneşti cu bune şi rele, harta este informaţia spaţializată, harta înseamnă cunoaştere, iar cunoaşterea înseamnă putere. Cunoaşterea se exprimă nestingherit în hărţi şi generează amprenta intelectuală a timpului şi a timpurilor…


Ai toate motivele să alegi specializarea Cartografie.
Corpul profesoral este dinamic şi receptiv, tehnologiile sunt de ultimă oră, mediul studenţesc este minunat şi unic, iar şansele de inserţie pe piaţa muncii sunt certe. Dacă vei decide să aprofundezi studiile poţi să faci acest lucru performând la programe masterale sau – de ce nu – prin şcoala doctorală.
Te aşteptăm…