Planificare Teritoriala

        DESPRE NOI

Pentru informații suplimentare privind specializarea PLANIFICARE TERITORIALĂ, accesați și următoarele link-uri:

http://geografie.ubbcluj.ro/pages/promovare/?page_id=11

http://geografie.ubbcluj.ro/?page_id=1029

https://www.facebook.com/Planificare-Teritorial%C4%83-975835475864126/