Ecoturism and Sustainable Development

Ecoturism and Sustainable Development
Level: Master
Location: Gheorgheni
Language: Hungarian
Mandatory Courses
Code Disciplines Credits
1st Semester 30
GMM6101 Introducere în ecoturism 7
GMM6102 Dezvoltarea şi valorificarea ecoturistică a spaţiului 6
GMM6103 Teorii de dezvoltare regională în România 6
GMM6104 Fenomene de risc naturale 6
GMX6101 Curs opţional (1) 5
2nd Semester 30
GMM6201 Politici şi strategii de dezvoltare durabilă 7
GMM6202 GIS în managementul resurselor ecoturistice 6
GMM6203 Valorificarea ecoturistică a reliefului 6
GMX6202 Curs opţional (2) 6
GMM6204 Practică (10 zile) 5
3rd Semester 30
ET 2101 Control de gestiune în unităţile turistice din România 6
ET 2102 Valorificarea ecoturistică a resurselor hidrice 6
ET 2103 Baze de date turistice 6
ET 2104 Resurse geo-demografice în ecoturism 6
Curs opţional (3) 6
4th Semester 30
ET 2201 Evaluarea impactului activităţilor turistice asupra mediului 7
ET 2202 Turism cultural 6
ET 2203 Organizarea activităţilor de ghid turistic 6
Curs opţional (4) 6
ET 2206 Practică (10 zile) 5
Elective Courses
1st Semester 30
GMM6105 Cartografie digitală 5
GMM6106 Metode şi modele prospectare ecoturistică 5
2nd Semester 30
GMM6205 Valorificarea turistică a patrimoniului etno-folcloric 6
GMM6206 Teledetecţie 6
3rd Semester 30
ET 2105 Transporturile în turism şi dezvoltarea durabilă 6
ET 2106 Tehnici de analiză cantitativă 6
4th Semester 30
ET 2204 Auditul proiectelor în România 6
ET 2205 Agenţiile turism interfaţă între cerere şi oferta turistică 6