Tourism and Territorial Development

Tourism and Territorial Development
Level: Master
Location: Cluj-Napoca
Language: Hungarian
Mandatory Courses
Code Disciplines Credits
1st Semester 30
GMM5101 Managementul proiectelor de dezvoltare europene 5
GMM5102 Comportament organizaţional 5
GMM5103 Geoinformatică 5
GMM5104 Comunicare şi negociere în afaceri 5
GMX5101 Curs opţional (1) 5
GMX5102 Curs opţional (2) 5
2nd Semester 30
GMM5201 Tehnici de analiză cantitativă 5
GMM5202 Cartografie aplicată în analiza teritorială 5
GMM5203 Turism cultural 5
GMM5204 Managementul resurselor umane 5
GMX5203 Curs opţional (3) 5
GMX5204 Curs opţional (4) 5
3rd Semester 30
TD 2101 Politici şi strategii de dezvoltare a teritoriului 5
TD 2102 Sisteme turistice internaţionale 5
TD 2103 Organizarea activităţilor de ghid turistic 5
TD 2104 Impactul turismului asupra mediului 5
TD 21041 Curs opţional (5) 5
TD 21042 Curs opţional (6) 5
4th Semester 30
TD 2201 Practică 30
Elective Courses
1st Semester 30
Option 1
GMM5105 Importanţa turistică a premizelor climatice 5
GMM5106 Management hotelier 5
GMM5107 Finanţe şi bănci 5
GMM5108 Turism balnear 5
Option 2
GMM5109 Gestionarea deşeurilor. Între industrie şi participare socială 5
GMM5110 Strategii privind valorificarea surselor regenerabile de energie 5
GMM5111 Premisele climatice în organizarea spaţiului urban 5
GMM5112 Procesul de planificare la nivel regional 5
3rd Semester 30
Option 1
GMM5205 Aplicaţii GIS în turism 5
GMM5206 Valorificarea turistică a resurselor hidrice 5
GMM5207 Organizarea operativă a activităţilor hoteliere 5
GMM5208 Valorificarea potenţialului turistic al zonelor etno-culturale 5
Option 2
GMM5209 Administrarea ariilor protejate 5
GMM5210 Schimbările climatice  şi securitatea mediului 5
GMM5211 Periferiile şi dezvoltarea zonelor rurale 5
GMM5212 Analiza geografică a infrastructurii de transporturi 5
3rd Semester 30
Option 1
TD 2105 Organizarea de evenimente 5
TD 2106 Comportamentul consumatorului 5
TD 2107 Managementul şi marketingul întreprinderii turistice 5
TD 2108 Cartografierea digitală a hărţilor tematice 5
Option 2
TD 2109 Elaborarea propunerilor de proiecte în domeniul protecţiei mediului şi a naturii 5
TD 2110 Monitorizarea şi modelarea mediului 5
TD 2111 Planificare teritorială. Studii de caz 5
TD 2112 Cartografierea digitală a hărţilor tematice 5