Tourism Planning and Development

Tourism Planning and Development
Level: Master
Location: Cluj-Napoca
Language: Romanian
Mandatory Courses
1st Semester 30
GMR1101  Modele de amenajare turistică 7
GMR1102 Strategii de amenajare teritorială 6
GMR1103 Resursele geodemografice în turism 6
GME1104 Transporturile în turism (în limba engleză) 6
GMX1101 Curs opţional (1) 5
2nd Semester 30
GMR1201 Politici şi  strategii de dezvoltare turistică regională 6
GMR1202 Dezvoltarea şi valorificarea turistică a  spaţiului rural 7
GMR1203 Impactul social-economic al turismului 6
GMR1204 Elemente de amenajarea teritoriului şi urbanism în turism 6
GMX1202 Curs opţional (2) 5
3rd Semester 30
ADT 2101 Valorificarea turistică a patrimoniului cultural 6
ADT 2102 Remodelarea turistică a staţiunilor balneoclimaterice din România 7
ADT 2103 Tendinţe în turismul internaţional 6
ADT2104 Marketingul unităţilor de cazare şi primire 6
ADT21041 Curs opţional (3) 5
4th Semester 30
ADT2201 Practică de agenţie şi practică pentru  lucrarea de disertaţie 30
Elective Courses
1st Semester 30
GMR1104 Valorificarea turistică a patrimoniului etno-folcloric 5
GMR1105  Metode şi modele de prospectare turistică 5
2nd Semester 30
GMR1205 Organizarea activităţilor de ghidaj turistic (în limba engleză) 5
GMR1206 Tehnici de  analiză în turism 5
3rd Semester 30
ADT2106 Agenţiile de turism, interfaţă între cererea şi oferta turistică 5
ADT2105 Turism, ecoturism şi dezvoltare durabilă 5