Geomatics

Geomatics
Level: Master
Location: Cluj-Napoca
Language: Romanian
Mandatory Courses
1st Semester 30
GMR2101 Fundamente ArcGIS 8
GMR2102 Programarea orientată pe evenimente. Limbajul Visual Basic 8
GMR2103 Topografie computerizata si GIS 8
MGX2101 Opţional 1 6
2nd Semester 30
GMR2201 Analiză spaţială asistată de GIS 8
GMR2202 Tehnici avansate ArcGIS 8
GMR2203 Teledetecţie computerizata si GIS 8
MGX2202 Opţional 2 6
3rd Semester 30
MGE2101 Programare orientată obiect. Limbajul Java 8
MGE2102 Aplicaţii GIS in administraţia locala 8
MGE2103 Aplicaţii GPS şi cadastru edilitar asistat de GIS 8
Opţional 3 6
4th Semester
30
MGE2201 Metode statistice în GIS şi Teledetecţie 8
MGE2202 Strategii de amenajarea teritoriului 8
MGE2203 Procesarea imaginilor satelitare 8
Opţional 4 6
Elective Courses
1st Semester 30
GMR2104 Managementul bazelor de date spaţiale 6
GMR2105 Fotogrammetrie computerizată 6
2nd Semester 30
GMR2204 Cartografie digitală avansată şi WEB GIS 6
GMR2205 Proiectarea şi implementarea aplicaţiilor GIS 6
3rd Semester 30
MGE2104 Aplicaţii GIS în management 6
MGE2105 Modelarea GIS a proceselor şi fenomenelor naturale 6
4th Semester 30
MGE2204 Modelarea GIS a proceselor demografice si social-economic 6
MGE2205 Aplicaţii GIS in urbanism 6