Meteorology-Hydrology

Meteorology-Hydrology
Level: Bachelor
Location: Cluj-Napoca
Language: Romanian
 Code Course name No of credits
1st Semester (1st Year)
GLR5101 Matematică aplicată 6
GLR5102 Fizica fluidelor 6
GLR5103 Geomorfologie cu elemente de geologie 6
GLR1202 Topografie şi cartografie (digitală) 6
GLR1403 Iniţiere în informatică şi GIS 6
GLX1100 Limba străină [3]
YLU0011 Educaţie fizică 0
2nd Semester (1st Year)
GLR5201 Hidrogeologie 5
GLR5202 Meteorologie generală 6
GLR5203 Chimia mediului hidroatmosferic 5
GLR5204 Învelişul bio-pedosferic 4
GLR5205 Geografie generală 4
GLX1200 Limba străină [3]
YLU0012 Educaţie fizică 0
GLR1206 Stagiu de practică I (5 zile) 3
GLR1207 Stagiu de practică II (10 zile) 3
3rd Semester (2nd Year)
GHM2109 Potamologie 6
GHM2110 Climatologie generală 6
GGG2117 Geografia  fizica a Romaniei 4
GHM2111 Meteorologie sinoptică 5
GHM21121 Limnologie 5
GHM2113 Curs opţional nr.1 4
4th Semester (2nd Year)
GHM2214 Metode de cercetare în hidrometeorologie 3
GGG3133 Teledetecţie şi aerofotointerpretare 4
GHM22151 Regimul scurgerii naturale a râurilor 4
GHM2216 Microclimatologie şi topoclimatologie 4
GGG32291 Geografia regională a României 3
GHM22171 Geografia hidroenergetică a României 3
GHM2218 Curs opţional nr.2 3
GGG22132 Stagiu de practică I (5 zile) 3
GGG22142 Stagiu de practică II (10 zile) 3
5th Semester (3rd Semester)
GHM3119 Hidrometrie şi prelucrarea primară a datelor 5
GHM3120 Observaţii şi măsurători meteorologice 5
GHM31211 Hazard şi risc în mediul atmosferic 4
GHM31221 Hazard şi risc în mediul hidric 4
GHM3123 Schimbările climatice şi resursele de apă 4
GHM31231 Eroziunea, transportul şi depunerea aluviunilor 4
GHM3124 Curs opţional nr.3 4
6th Semester (3rd Year)
GHM3225 Amenajarea hidrotehnică a bazinelor hidrografice 5
GHM32261 Meteorologie aeronautică 5
GHM32271 Alimentarea cu apă şi canalizarea apelor uzate 5
GHM3228 Cadastrul apelor 4
GHM32301 Climatologie urbană 4
GHM3230 Curs opţional nr.4 4
GGG32132 Stagiu de practică I (5 zile) 3
Elective Courses
Code Course name No of credits
3rd Semester
GHM21321 Oceanologie 4
GHM2133 Agrometeorologie 4
GHM21349 Evaluarea şi planificarea mediului 4
4th Semester
GHM22351 Valorificarea energiei eoliene şi solare 3
GHM22361 Resursele hidroclimatice ale Europei 3
5th Semester
GHM31391 Hidroamelioraţii 4
GGG2248 Geografia Uniunii Europene 4
GHM31401 Bioclimatologie şi climatologie medicală 4
6th Semester
GHM3241 Legislaţie şi marketing în gospodărirea apelor şi meteorologie 4
GHM32421 Meteorologie maritimă 4