Territorial Planning

Territorial Planning
Level: Bachelor
Location: Cluj-Napoca
Language: Romanian, Hungarian
Code Course name No of credits
1st Semester (1st Year)
GLR1101 Geografie generală 5
GLR3101 Introducere în planificarea teritoriului 5
GLR3102 Demografie şi habitat 5
GLR3103 Introducere în geoinformatică 5
GLR3104 Geografie regională generală 5
GLR3105 Metode cantitative în planning 5
GLX1100 Limba străină [3]
YLU0011 Educaţie fizică 0
2nd Semester (1st Year)
GLR3201 Cadastru 5
GLR3202 Geomorfologie cu elemente de geologie 5
GLR1202 Topografie-Cartografie  (digitală) 5
GLR1502 Geografia mediului înconjurător 5
GLR1206 Stagiu de practică I (5 zile) 3
GLR1207 Stagiu de practică II (10 zile) 3
GLX1200 Limba străină [3]
YLU0012 Educaţie fizică 0
GLX3201 Curs opţional nr.1 4
3rd Semester (2nd Year) 25
GPT21071 Sisteme informatice geografice (GIS) 5
GPT21081 Hidrologie şi amenajarea bazinelor hidrografice 5
GGG3129 Geografia regională a României 5
GPT2109 Planning rural 5
GPT21091 Pedogeografie 5
GPT2111 Curs opţional nr.2 5
4th Semester (2nd Year) 30
GPT2212 Planning urban 4
GGG3131 Organizarea spaţiului geografic 3
GGG3133 Teledetecţie şi aerofotointerpretare 3
GPT2214 Tehnici de anchetă socială 3
GPT22151 Managementul proiectelor de dezvoltare 3
GGG22132 Stagiu de practică I (5 zile) 3
GGG22142 Stagiu de practică II (10 zile) 3
GPT2215 Curs opţional nr.3 4
GPT2216 Curs opţional nr.4 4
5th Semester (3rd Year)
GPT3117 Geografie aplicată şi planificarea teritorială 5
GPT3118 Arhitectură peisagistică 6
GPT3119 Instituţii şi legislaţie privind urbanismul şi amenajarea teritorială 6
GPT3121 Îmbunătăţiri funciare 5
GPT3122 Curs opţional nr.5 4
GPT3123 Curs opţional nr.6 4
6th Semester (3rd Year) 30
GPT3224 Amenajare regională şi dezvoltare locală 5
GGG3239 Fenomene şi procese geografice de risc 4
GPT3225 Infrastructuri teritoriale 5
GPT3226 Politici de dezvoltare regionala si amenajarea teritoriului 4
GPT32272 Proiectare teritoriala 5
GGG32132 Stagiu de practică I (5 zile) 3
GPT3228 Curs opţional nr.7 4
Elective Courses
Code Course name No of credits
2nd Semester
GLR3203 Resursele naturale şi planificarea teritorială 4
GLR3204 Geoeconomie 4
3rd Semester
GPT2132 Probleme globale ale dezvoltării durabile 5
GPT2133 Tipuri de amenajare teritorială în Europa 5
4th Semester
GPT2235 Aplicaţii GIS în planificarea teritorială 4
GPT2236 Modele de dezvoltare regională a României 4
GPT2237 Climatologie urbană 4
5th Semester
GPT3138 Alimentări cu apă 4
GTU3123 Amenajare turistică 4
GPT31242 Polarizări şi disparităţi regionale în continentele extraeuropene 4
6th Semester
GGG3237 Geografie politică 4
GGG2225 Geografie socială 4
GPT3241 Evaluarea şi protecţia calităţii mediului 4