Cartography

Cartography
Level: Bachelor
Location: Cluj-Napoca
Language: Romanian
Code Course name No of credits
1st Semester (1st Year)
GLR1101 Geografie generală 6
GLR4101 Cartografie generală I 7
GLR4102 Topografie generală I 7
GLR4103 Geodezie 6
GLR4104 Metodologia şi istoria cartografiei 4
GLX1100 Limba străină [3]
YLU0011 Educaţie fizică 0
2nd Semester (1st Year)
GLR4201 Cartografie generală II 6
GLR4202 Topografie generală II 6
GLR4203 Cartografie matematică 4
GLR4204 Geoinformatică 4
GLX4201 Curs opţional nr.1 4
GLX1200 Limba străină [3]
YLU0012 Educaţie fizică 0
GLR1206 Stagiu de practică I (5 zile) 3
GLR1207 Stagiu de practică II (10 zile) 3
3rd Semester (2nd Year)
GCA2108 Cartografie digitală I 7
GCA2109 Teledetecţie 7
GCA2111 Sisteme de poziţionare globală 7
GGG32291 Geografia regională a României 6
GCA2112 Curs opţional nr.2 3
4th Semester (2nd Year) 30
GCA2208 Cartografie digitală II 5
GCA2213 Fotogrametrie şi fotointerpretare 5
GCA2214 Cartografie tematică 4
GGG3131 Organizarea spaţiului geografic 3
GCA22141 Cadastru I 4
GCA2215 Curs opţional nr.3 3
GGG12131 Stagiu de practică I (5 zile) 3
GGG22141 Stagiu de practică II (10 zile) 3
5th Semester (3rd Year)
GCA31142 Cadastru II 6
GCA3116 Proiectarea şi designul hărţilor şi planurilor 5
GCA3117 Automatizarea lucrărilor cartografice 6
GCA3118 Baze de date cartografice 5
GGG31351 Geografia mediului înconjurător 5
GCA3119 Curs opţional nr.4 3
6th Semester (3rd Year)
GCA3221 Topografie inginerească 5
GCA3222 Amenajarea teritoriului 4
GCA3223 Cartografie aplicată în sectorul terţiar 5
GCA3224 GIS aplicat 5
GCA3225 Cartografierea siturilor arheologice 5
GCA3226 Curs opţional nr.5 3
GGG32131 Stagiu de practică I (5 zile) 3
Elective Courses
Code Course name No of credits
2nd Semester
GLR4205 Cartografiere geomorfologică 4
GLR4206 Noţiuni de hidrologie şi cartografierea riscurilor hidrice 4
3rd Semester
GCA2129 Cartografiere pedologică 3
GCA21319 Noţiuni de climatologie şi cartare climatică 3
4th Semester
GCA2232 Cartografiere turistică 3
GCA22339 Cartografiere habitatului 3
5th Semester
GCA31349 Standardizarea denumirilor geografice 3
GGG2248 Geografia Uniunii Europene 3
GCA3135 Îmbunătăţiri funciare 3
6th Semester
GCA3236 Legislaţie şi standarde cartografice 3
GCA32379 Cartografierea sistemelor industriale şi agricole 3