Tutorial înscriere Admitere 2020 Master

 

Etapele înscrierii online la Admiterea 2020, nivel master:


 

Preînscrierea

 

 

Înscrierea

 

Pentru accesarea contului, se va folosi ca User adresa de email, iar ca Password CNP-ul, conform mesajului primit în adresa de email.
– Se apasă butonul Log in sau link-ul de acces primit pe email

 


Pas 1. Încarcă documente

 

Se vor încărca pe rând următoarele documente:
  • Anexa 1. semnată (salvată în Preînscriere)
  • Anexa 2. Fişa cu opţiunile candidatului (Fişa de înscriere a Facultăţii de Geografie)se descarcă Aici, se completează conform opţiunilor candidatului, se datează şi se semnează.
   • Atenţie!!  Nu se acceptă corecturi pe Anexa 2!
  • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (faţă-verso)
  • Diplomă studii superioare (faţă-verso) şi Supliment diplomă/Adeverinţă licenţă
  • Atestat/Certificat de competenţă lingvistică
   • Atenţie!! Candidaţii care optează pentru Masteratul Analiza spaţială şi organizarea teritorială în lb. engleză, trebuie să îşi depună Atestat/Certificat de competenţă lingvistică în limba engleză.
  • Certificatul de naştere
  • Cartea de identitate
  • Adeverinţa medicală tip
                       Candidaţii pot încărca documente specifice, în funcţie de situaţie:
  • Dovadă scutire taxă de înscriere/admitere (conform Regulamentului UBB);
  • Dovada plăţii taxei de admitere (mandat poştal sau OP) pentru candidaţii care nu pot efectua plata online;
  • Documente plasament;
  • Declaraţie apartenenţă etnici români.
 
Se apasă butonul Finalizare încărcare documente . După Finalizare încărcare documente, NU se mai pot şterge/modifica documentele încărcate.

Pas 2. Plata on-line a taxei de admitere

 

În câmpul corespunzător se completează suma aferentă (taxa de procesare + taxa de înscriere) şi se apasă butonul Plăteşte
Candidatul va fi redirecţionat spre pagina securizată în vederea introducerii datelor cardului bancar cu care se va face plata.
Atenţie!! Candidaţii care nu pot plăti Taxa de admitere online, o pot face prin mandat poştal sau OP,(CUI / CF 4305849 )
în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria filiala Cluj, specificând Numele şi Prenumele candidatului şi menţiunea Admitere Facultatea de Geografie.

Pas 3. Status înscriere

 

Permite verificarea statusului înscrierii la Facultatea de Geografie. Pot apărea următoarele statusuri:
 1. Dosarul nu a fost procesat de Comisia de admitere – dosarul încă nu a intrat în verificările Comisiei de Admitere.
 2. Dosarul a fost verificat de Comisia de admitere – comisia verifică documentele solicitate conform Regulamentului de admitere. Statusul se va actualiza pe măsura procesării dosarului.
 3. Dosarul a fost respins de Comisia de admitere – comisia a verificat dosarul şi a constatat lipsa sau neconformitatea unor documente. În acest caz, vă rugăm să vă verificaţi emailul pentru detalii şi să contactaţi Comisia de admitere, prin email admit.geo@ubbcluj.ro sau telefonic 0264431865
 4. Aţi fost înscris! Verificaţi, vă rog, fişa de înscriere. Dacă aveţi întrebări referitoare la aceasta, vă rog să luaţi legătura cu comisia de admitere a facultăţii.– candidatul verifică corectitudinea informaţiilor afişate, astfel încât acestea să corespundă cu cele încărcate anterior.
Înscrierea se consideră finalizată întrucât candidatul a primit Numărul legitimaţiei de concurs. Cu acest număr, candidatul se va regăsi pe listele de admitere, afişate pe site-ul Facultăţii de Geografie,
Afișarea rezultatelor iniţiale:
11 septembrie 2020
Confirmarea locului se face în perioada:
11 septembrie – 14 septembrie 2020
 Candidaţii admişi trebuie să confirme locul obţinut, prin depunerea Contractului de şcolarizare online
11 septembrie – 14 septembrie 2020
 Informatii aici despre confirmarea locului
 

 


Candidaţii admişi şi confirmaţi trebuie să işi depună dosarul cu actele în original (cele depuse online la înscriere), Contractul de şcolarizare în original (în 2 exemplare) şi 2 fotografii tip 3/4, în perioada 21-25 septembrie 2020, între orele 9-15. Depunerea documentelor se face la sediul Facultăţii de Geografie din Cluj-Napoca, pentru cei admişi la specializările din Cluj-Napoca şi la sediile Extensiilor, pentru cei admişi la specializările acestora (Gheorgheni, Bistriţa, Sighetu Marmaţiei şi Zalău).
Nedepunerea documentelor originale în perioada 21-25 septembrie 2020 sau constatarea unor neconcordanţe între actele originale şi cele încărcate online duce la pierderea locului dobândit prin concurs.