Secretariat

:: Secretariat
Program cu publicul: luni-vineri 9.00-12.00
Telefon: 0264 – 591807
Fax: 0264-597988
mail: geogr@geografie.ubbcluj.ro

IMPORTANT: STUDENTII FACULTATII DE GEOGRAFIE SE POT ADRESA PRIN EMAIL LA ADRESA : geogr@geografie.ubbcluj.ro PENTRU REZOLVAREA DIVERSELOR PROBLEME

 

 

CRISTINA TĂNĂSESCU SECRETAR SEF

coordonează activitatea secretariatului facultăţii, asigură furnizarea corectă şi la timp a informaţiilor şi documentelor

MASTER-linia română
Geomatică – anii 1 şi 2 de studiu

tel 0264-592214/
int. 210

cristina.tanasescu@ubbcluj.ro

Sala 32,
parter
9-12
CARMEN STRUGURAŞ LICENŢĂ-linia română
Geografia Turismului – anii 1,2,3 de studiu
tel 0264-592214/
int. 211
carmen.struguras@ubbcluj.ro
Sala 32,
parter
9-12
DANIELA CIORNEI LICENŢĂ-linia română
Geografie – anii 1,2,3 de studiu
Planificare teritorială – anii 1,2,3 de studiu
Hidrologie şi meteorologie – anii 1,2,3 de studiu
Cartografie – anii 1,2,3 de studiu

MASTER-linia română
Planificare şi dezvoltare regională – anii 1 şi 2 de studiu
Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic – anii 1 şi 2 de studiu

tel 0264-592214/
int. 209

daniela.ciornei@ubbcluj.ro

Sala 33,
parter
9-12
MOLNAR  TÜNDE LICENŢĂ-linia maghiară
Geografie – anii 1,2,3 de studiu
Planificare teritorială – anii 1,2,3 de studiu
Geografia Turismului – anii 1,2,3 de studiu

LICENŢĂ-linia germană
Geografia Turismului – anii 1,2,3 de studiu

MASTER-linia română
Amenajare şi dezvoltare turistică – anii 1 şi 2 de studiu

MASTER-linia maghiară
Turism şi dezvoltare teritorială – anii 1 şi 2 de studiu

tel 0264-592214/
int. 209

tunde.molnar@ubbcluj.ro

Sala 34,
parter
9-12
LILIANA MATEI LICENŢĂ ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ-linia română
Geografia Turismului – anii 1,2,3 de studiu

MASTER FRECVENŢĂ REDUSĂ-linia română
Amenajare şi dezvoltare turistică – anii 1 şi 2 de studiu

tel 0264-592214/
int. 235 sau
0264-431865

liliana.matei@ubbcluj.ro

Sala 11,
demisol
10-13