Rezultate Admitere Geografie :: Sesiunea Iulie

<< Inapoi la pagina admiterii

Nivel licenta

Rezultate admitere 2014 iulie

Specializare Admisi buget Admisi taxa Respinsi
Geografie romana buget taxa respinsi
Geografie maghiara buget taxa respinsi
Geografie germana buget taxa respinsi
Geografia Turismului romana buget taxa respinsi
Geografia Turismului maghiara buget taxa respinsi
Planificare Teritorială romana buget taxa respinsi
Planificare Teritorială maghiara buget taxa respinsi
Cartografie buget taxa respinsi
Hidrologie şi Meteorologie buget taxa respinsi
Geografia Turismului ID - taxa respinsi

Nota: la proba eliminatorie toti candidatii au fost declarati admisi

CONFIRMAREA LOCULUI pentru CANDIDAŢII ADMIŞI şi DEPUNEREA CERERILOR pentru REDISTRIBUIRE pentru CANDIDAŢII RESPINŞI

1. Candidaţii admişi la concursul de admitere sunt obligaţi să-şi confirme locul şi să completeze contractul de şcolarizare în perioada:
23 iulie – 25 iulie 2014
CEI CARE NU SE VOR ÎNSCRIE PÂNA LA ACESTE DATE VOR PIERDE LOCUL
Pentru confirmare sunt necesare :
• un dosar plic
• diploma de bacalaureat (în original);
• certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;
• adeverinţă medicală tip (în original);
• două fotografii tip buletin;
• copie xerox carte/buletin de identitate;
• pentru studenţii care urmează a doua specializare – adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student;
• candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie să achite prima rată a taxei de şcolarizare, reprezentând 25% din taxa anuală. Taxa de şcolarizare pe anul univ.2014-2015 va fi de 2.400 RON. În cazul glisării pe loc bugetat prima rată din taxa de şcolarizare se restituie candidatului care a confirmat locul la taxă.
2. Candidaţii respinşi pot participa la redistribuire, la specializările unde s-au înscris, pe locurile rămase libere, prin depunerea unei cereri în perioada:

23 iulie – 25 iulie 2014

Perioada şi orarul de desfăşurare a confirmării locului sau a depunerii cererilor pentru redistribuire pentru sesiunea de admitere iulie 2014:
MIERCURI 23 iulie 2014  9.00 – 13.00
JOI 24 iulie 2014  9.00 – 13.00
VINERI 25 iulie 2014  9.00 – 13.00

3. Candidații confirmați vor primi prin e-mail, în luna septembrie 2014, parola si userul de acces la academicinfo pentru completarea contractului de studiu on-line. În mod obligatoriu, după completare, contractul trebuie listat, semnat și depus la Secretariatul facultății până cel târziu în data de 28 septembrie 2014. În caz contrar candidații își vor pierde calitatea de student.

[afisat in 21 iulie 2014 ora 10]

impafisarea  listelor dupa confirmari si redistribuiri se va face in data de 27 iulie ora 11

 

Nivel Master

Rezultate admitere 2014 iulie

Specializare Admisi buget Admisi taxa Respinsi
Amenajare și dezvoltare turistică buget taxa respinsi
Geomatică buget taxa respinsi
Planificare și dezvoltare regională buget taxa respinsi
Gestiunea Integrata a Resurselor de Dezvoltare buget taxa respinsi
Resurse și riscuri în mediul hidroatmosferic buget taxa respinsi
Turism și dezvoltare teritorială buget taxa respinsi
Amenajare și dezvoltare turistică IFR - taxa respinsi

CONFIRMAREA LOCULUI pentru CANDIDAŢII ADMIŞI şi DEPUNEREA CERERILOR pentru REDISTRIBUIRE pentru CANDIDAŢII RESPINŞI LA MASTER 2014

1. Candidaţii admişi la concursul de admitere sunt obligaţi să-şi confirme locul şi să completeze contractul de şcolarizare în perioada:
24 iulie – 26 iulie 2014, orele 9 – 13
CEI CARE NU SE VOR ÎNSCRIE PÂNA LA ACESTE DATE VOR PIERDE LOCUL
Pentru confirmare sunt necesare :
• un dosar plic
• diploma de licenţă (în original);
• certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;
• adeverinţă medicală tip (în original);
• două fotografii tip buletin;
• copie xerox carte/buletin de identitate;
• candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie să achite prima rată a taxei de şcolarizare, reprezentând 25% din taxa anuală. Taxa de şcolarizare pe anul univ. 2014-2015 va fi de 2.400 RON. În cazul glisării pe loc bugetat prima rată din taxa de şcolarizare se restituie candidatului care a confirmat locul la taxă.
2. Candidaţii respinşi pot participa la redistribuire, la specializările unde s-au înscris, pe locurile rămase libere, prin depunerea unei cereri în perioada:
24 iulie – 26 iulie 2014

Perioada şi orarul de desfăşurare a confirmării locului sau a depunerii cererilor pentru redistribuire pentru sesiunea de admitere iulie 2014:

JOI 24 iulie 2014 9.00 – 13.00
VINERI 25 iulie 2014 9.00 – 13.00
SÂMBĂTĂ 26 iulie 2014 9.00 – 13.00

3. Candidații confirmați vor primi prin e-mail, în luna septembrie 2014, parola si userul de acces la academicinfo pentru completarea contractului de studiu on-line. În mod obligatoriu, după completare, contractul trebuie listat, semnat și depus la Secretariatul facultății până cel târziu în data de 28 septembrie 2014. În caz contrar candidații își vor pierde calitatea de student.

[afisat azi 23 iulie 2014  ora 11 ]

impafisarea  listelor dupa confirmari si redistribuiri se va face in data de 27 iulie ora 11