Rezultate Admitere Geografie :: Sesiunea Iulie 2017

<< Inapoi la pagina admiterii
 

REZULTATE ADMITERE 2017  ( DUPA INSCRIERI )

 Nivel licenta

CONFIRMAREA LOCULUI pentru CANDIDAŢI

Candidaţii admişi la concursul de admitere sunt obligaţi să-şi confirme locul

în perioada:    21 iulie – 25 iulie 2017 (fără duminica) orele 9-13

CEI CARE NU SE VOR ÎNSCRIE PÂNĂ LA ACESTE DATE  VOR PIERDE LOCUL

La confirmarea locului, candidatul admis va depune un dosar plic cu următoarele acte:

diploma de bacalaureat (în original);

foaia matricolă (în original);

certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

adeverinţă medicală tip (în original);

două fotografii tip ¾ cm;

copie xerox carte/buletin de identitate;

pentru studenţii care urmează a doua specializare – adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student;

candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie să achite prima rată a taxei de şcolarizare, reprezentând 25% din taxa anuală. Pentru anul univ. 2017-2018 taxa de școlarizare este de 2.400 lei/an.

***

Candidaţii admişi şi confirmaţi pe locurile cu taxă vor participa automat la redistribuire pe locurile bugetate neocupate doar la specializarea unde şi-au confirmat locul (dacă au optat pe fişa de înscriere şi pentru loc bugetat).Candidaţii aflaţi pe lista de aşteptare vor participa la redistribuire, pe locurile rămase libere, conform opţiunilor de pe fişa de înscriere.Candidaţii participanţi la redistribuire vor fi repartizaţi în ordinea descrescătoare a mediilor.

Afişarea rezultatelor intermediare va avea loc în data de 26 iulie 2017.Confirmarea locului pentru candidații admiși de pe lista de aşteptare în urma redistribuirii va avea loc în data de 27 iulie 2017.Candidații declaraţi reuşiţi la specializările unde nu s-a completat numărul  de locuri pentru alcătuirea unei formațiuni de studiu, vor fi redistribuiţi, pe baza completării cererii de redistribuire, la altă specializare.

Afișarea listei finale sesiunea iulie va fi în 28 iulie 2017.

 

Specializare Rezultate (admisi buget/admisi taxa/in asteptare/respinsi) . .
Geografie romana REZULTATE
Geografie maghiara REZULTATE
Geografia Turismului romana REZULTATE
Geografia Turismului maghiara REZULTATE
Geografia Turismului germana REZULTATE
Planificare Teritorială romana REZULTATE
Planificare Teritorială maghiara REZULTATE
Cartografie REZULTATE
Hidrologie şi Meteorologie REZULTATE
Geografia Turismului ID REZULTATE

Geografia Turismului Rromi REZULTATE
Geografia Turismului etnici MOLDOVA REZULTATE
Geografia Turismului etnici UCRAINA REZULTATE

 


REZULTATE ADMITERE 2017  ( DUPA INSCRIERI )

Nivel Master

CONFIRMAREA LOCULUI pentru candidaţii de la MASTER

     Candidaţii admişi la concursul de admitere sunt obligaţi să-şi confirme locul

în perioada:  21 iulie – 25  iulie 2017    (fără duminica)

orele 9-13

CEI CARE NU SE VOR ÎNSCRIE PÂNĂ LA ACESTE DATE  VOR PIERDE LOCUL !!!

La confirmarea locului, candidatul admis va depune un dosar plic cu următoarele acte:

diploma de licență (în original);

foaia matricolă sau suplimentul de diplomă (în original);

diploma de bacalaureat (în original) şi foaia matricolă (în original) pentru licentiatii altor universitati;

certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

adeverinţă medicală tip (în original);

două fotografii ¾ cm;

copie xerox carte/buletin de identitate;

candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie să achite prima rată a taxei de şcolarizare, reprezentând 25% din taxa anuală. Pentru anul univ. 2017-2018 taxa de şcolarizare este de 2.400 lei/an.

***

Candidaţii admişi şi confirmaţi pe locurile cu taxă vor participa automat la redistribuire pe locurile bugetate neocupate doar la specializarea unde şi-au confirmat locul (dacă au optat pe fişa de înscriere şi pentru loc bugetat).    Candidaţii aflaţi pe lista de aşteptare vor participa la redistribuire, pe locurile rămase libere, conform opţiunilor de pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a mediilor.    Candidaţii participanţi la redistribuire vor fi repartizaţi în ordinea descrescătoare a mediilor.    Confirmarea locului pentru candidații aflaţi pe lista de aşteptare şi admiși în urma redistribuirii va avea loc în data de 27 iulie 2017.    Candidații declaraţi reuşiţi la specializările unde nu s-a completat numărul de locuri pentru alcătuirea unei formațiuni de studiu, vor fi redistribuiţi, pe baza completării cererii de redistribuire, la altă specializare.    Afișarea listei finale sesiunea iulie va fi în 28 iulie 2017.

Specializare Rezultate (admisi buget/admisi taxa/in asteptare/respinsi) . .
Amenajare și dezvoltare turistică REZULTATE
Geomatică REZULTATE
Planificare și dezvoltare regională REZULTATE
Resurse și riscuri în mediul hidroatmosferic REZULTATE
Turism și dezvoltare teritorială REZULTATE
Amenajare și dezvoltare turistică IFR REZULTATE

Sus